Ergonomia on ihmisten ja toimintaympäristön suunnittelua ja järjestämistä tehokkaaksi ja turvalliseksi käyttää. Ergonomian tarkoitus on optimoida hyvinvointia ja suorituskykyä.

Toimistotyössä fyysinen ergonomia on merkittävä osa-alue. Fyysinen ergonomia käsittelee ihmiskehon kuormittumista suhteessa työnkuvaan, johon vaikuttavat esimerkiksi työpisteen aiheuttama kuormitus, työkohtaisten materiaalien käsittely, työn vaatimukset ja riskitekijät. Riskitekijöitä toimistotyössä ovat liikkumattomuus ja kuormittavat ja epämiellyttävät työasennot, jotka ovat yhteydessä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin.

”Yleisin syy sairauspoissaoloon ei Terveystalon 500 000 ihmisen seulonnan mukaan ole niiskutuksena näkyvä flussa vaan usein ulospäin näkymätön selkäkipu”

Lähde: http://www.talouselama.fi/uutiset/flunssa-ei-olekaan-yleisin-sairauspoissaolon-syy-yleisin-ei-juuri-paalle-nay-3452527

Työergonomiaan panostaminen vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työtehoa. Yksi poissaolopäivähän maksaa yritykselle ~350 €.

Toimistotyön lisääntyminen ja sen tuomat terveysongelmat ovat johtaneet siihen, että ergonomiasuunnitteluun on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Erilaiset ergonomiatuotteet ja apuvälineet pyrkivät vähentämään toimistotyön fyysisiä kuormitustekijöitä ja sitä kautta vähentämään niihin liittyviä ongelmia kuten selkäkipua, tenniskyynärpäätä, päänsärkyä ja niska-hartiakipuja.

Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ovat arkipäivää useimmissa toimistoissa. Henkilöstön työergonomiaan panostaminen hyvissä ajoin vähentää sairauspoissaoloja, lisää tehokkuutta ja parantaa työmotivaatiota. Esimerkiksi kerran alkaneesta tenniskyynärpäästä eroon pääseminen on usein kuukausien prosessi kuntoutuksen onnistuessa optimaalisesti.

Esimerkkejä ergonomiatuotteista:
• Säädettävä työpöytä
• Satulatuoli
• Työnkuvaan sopiva valaisin
• Aktivointilauta
• Seisontamatto
• Rullahiiri
• Ranne- ja kyynärtuki
• Jalkatuki

Liike on lääkettä! Työympäristön suunnittelun lisäksi on tarpeen tehdä pieniä muutoksia päivittäisiin rutiineihin. Niiden tarkoituksena on saada työpäivään enemmän liikettä ja aktiivisuutta. Tässä 5 hyvää ja helppoa aktiivisuutta lisäävää keinoa hyvinvoinnin lisäämiseen ja työn tuottavuuden kasvattamiseen. Parhaimmillaan nämä kuuluvat työntekijöiden päivittäisiin rutiineihin!

1. Työpisteen korkeuden vaihtaminen säännöllisesti
2. Taukokävely. Esim. Puheluiden ja kokousten välissä
3. Hissittömyys, eli porraskävely
4. Venyttely ja hengitysharjoitukset useamman kerran päivän aikana
5. Työmatkaliikunta kävellen tai pyörällä (vaikka osan matkasta)

TILAA TÄSTÄ ERGONOMIA-ASIANTUNTIJA TYÖPAIKALLESI